OLZ zet zich in voor 3FM Serious Request

Net als ieder jaar hebben de jaarlaagcoördinatoren van het OLZ weer een goededoelenactie georganiseerd. In samenspraak met de leerlingenraad is besloten om de opbrengst dit jaar ten goede te laten komen aan de 3FM Serious Requestactie. Om aandacht te vragen voor de inzameling hebben we op 5 december een bijzondere recordpoging gedaan op school: met 900 leerlingen binnen 20 minuten 400.000 high-fives geven aan elkaar.
De opbrengst van de actie staat inmiddels op € 2000,-. Dit is onder andere te danken aan de leden van de leerlingenraad, die tijdens de ouderavonden taart hebben verkocht. Er kan nog steeds worden gedoneerd op www.kominactie.nl/high-five-voor-serious-request. Een video-impressie van de high-fiveactie is hier te bekijken: https://vimeo.com/245965208.