De eerste BSM-dag: de kracht van sport

De vierdejaarsklassen Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) zijn tijdens de eerste BSM-dag aan de slag gegaan met het thema ‘de kracht van sport’. In de ochtend zijn de leerlingen gestart met twee boeiende presentaties over wat sport als middel kan betekenen voor verschillende groepen in de samenleving. In de eerste presentatie gaf ex-paralympiër Kees-Jan van de Klooster een inzage in het leven met een handicap en welke plaats sport hierin inneemt. In de tweede presentatie gaf Mieke van het Kenniscentrum Sport een betoog over de meerwaarde van sport en bewegen voor de samenleving. Als derde kwam ook rol van de overheid aan bod met het project “de kracht van sport”.

In  de middag zijn de BSM-leerlingen praktisch met dit thema aan de slag gegaan op het survivalparcours van Hang-on te Doorn. Tijdens deze clinic in een ijzige omgeving heeft eenieder zijn persoonlijke fysieke en mentale grenzen verlegd. 

Bij de verschillende activiteiten stond samenwerking, communicatie en het kijken naar de mogelijkheden (groei mindset) centraal. Na twee uur intensief survivalrunnen waren de BSM’ers trots op de geleverde prestaties en vermoeid van alle inspanning. Op naar de tweede BSM-dag in april.