Expressie: een primeur, flessendoppen en musical

De afgelopen weken zijn hard voorbij gegaan. Zowel klas 1X als 3X hebben gewerkt aan een animatie. Klas 1 deed dat ‘gewoon’ met papier, maar klas 3 had een primeur: zij maakten voor het eerst een digitale animatie.


Klas 2 heeft schimmenspel gespeeld en is deze week gestart met een groepsopdracht. Ze maken kleurrijke patronen met flessendoppen, dus mocht u thuis nog een verzameling plastic doppen hebben, dan zijn ze welkom in het expressielokaal.


De coördinatoren zijn druk met de voorbereidingen voor de activiteitenweek. Klas 1X heeft deze week gehoord dat we aan de slag gaan met de musical van Belle en het Beest. Zet het alvast in uw agenda: woensdag 28 maart is de voorstelling aan het einde van de middag op school. Ouders en familieleden zijn daarbij van harte welkom.

Klas 2 heeft het thema ‘Film’ en gaat op excursie naar Beeld en Geluid in Hilversum. De derde klas gaat aan de slag met Kunst en Techniek. Zij doen verschillende workshops op school.