Grote gymnasium toneelavond

Op donderdag 5 april heeft het Gymnasium weer de Grote Gymnasium Toneel Avond beleefd. Voor de eerstejaars heel spannend, voor de ouderejaars een jaarlijks terugkerend fenomeen, onder de bezielende leiding van Jeroen Goris.

Elke klas levert een podiumbijdrage, waarvoor geen enkele restrictie geldt, dus alles mag: toneel, muziek, poëzie… met als enige ‘eis’ dat er in het stuk een relatie gelegd wordt met de klassieke oudheid.. En dat was te zien! Uitputtend kan het verslag zijn, maar als u het feest heeft meebeleefd, weet u dat er vele schepen gevuld met helden over de Middellandse Zee voeren, dat Tantalus zijn eigen kookprogramma heeft, dat Latijn in klas 3 favoriet is, dat er rondleidingen op de Olympos én in de onderwereld worden verzorgd, dat ook de Oudheid interessant nieuws oplevert, en dat helden zich soms ook kunnen vergissen als ze hun boot ophalen.

Klas 6 trakteerde de zaal nog op een heuse historische literatuurspelshow, waarbij de kandidaten (lees de docenten klassieke talen, inclusief de teruggekeerde meneer Pijnappel!) fanatiek door de zaal werden aangemoedigd. Een hartverwarmende avond, met veel speelplezier en humor, fantastisch belicht door de mensen van de techniek.