Agenda

Laatste schooldag viering examenklassen

17.00-22.00 uur

Goede vrijdag – lesdag!

Afscheid examenleerlingen

Pasen en meivakantie

20 april t/m 5 mei 2019

Toetsvrij onderbouw en bovenbouw

Opstarten PWS 2019-2020 H4 en V5

3e lesuur in de aula.

Informatiebijeenkomst PWS – EM/CM-leerlingen V5

6e lesuur

Examentraining

Examentraining

Deadline opgeven herkansen/inhalen H4/V4/V5

23.59 uur

Inhalen en herkansen TW3 – H4, V4, V5

Centraal examen 1e tijdvak

9 t/m 22 mei 2019

Grote Gymnasium Toneel Avond

BSM-dag 2 Watersport

Herkansen/inhalen H4/V4/V5

08.30 uur

Culturele activiteit klas 4

Sportdag klas 3 (softbal)

Sportdag klas 1 (voetbal)

Sportdag klas 2 (frisbee)

Hemelvaart

30 mei t/m 2 juni 2019

Schoolexamen kunst V5

Schoolexamen kunst V5

Pinksteren

Cambridge examen H4

Cambridge examen V5

Uitslag centraal examen 1e tijdvak

Schoolexamens kunst klas 4

Schoolexamens kunst klas 4

Toetsvrij bovenbouw

17 t/m 21 juni 2019

Centraal examen 2e tijdvak

17 t/m 19 juni 2019

Toetsweek 4 bovenbouw

24 juni t/m 1 juli 2019

Toetsvrij onderbouw

24 t/m 28 juni 2019

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen

Aanvang 14.00 uur

Uitslag centraal examen 2e tijdvak

Toetsweek 2 onderbouw

1 t/m 5 juli 2019

Inhaaldag bovenbouw

Start fase 1 PWS H4 en V5

Verrijkingsproject V4

Toetsinzage bovenbouw

Mentorles bovenbouw

Opgeven herkansingen bovenbouw

Studieprogramma herkansingen bovenbouw

Diploma-uitreiking

14.30 uur VWO6

19.30 uur HAVO5

Inhaaldag onderbouw

Studieprogramma herkansingen bovenbouw

PWS-dag H4 en V5

Herkansingen bovenbouw

8.30 uur

Toetsinzage klas 1, 2 en 3

10.30-12.10 uur

Mentorles klas 1, 2 en 3

12.40-13.30 uur

Schoonoordrun

13.30 uur

Afsluitdag profielen klas 1

Projectdagen klas 2 en 3

PWS-dag H4 en V5

Verrijkingsproject V4

Afsluitingsactiviteit profielen klas 2

Projectdagen klas 1 en 3

PWS-dag H4 en V5

Verrijkingsproject V4

Afsluitdag profielen klas 3

Projectdagen klas 1 en 2

Afsluiten PWS 1e fase

Verrijkingsproject V4

Gesprekken niet bevorderde leerlingen klas 3 en bovenbouw

Gesprekken niet bevorderde leerlingen klas 1 en 2

Boeken inleveren

Rapport ophalen

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2019