Criteria

Een leerling is toelaatbaar op het Openbaar Lyceum Zeist met een basisschool advies dat passend is bij het niveau van aanmelding.

  • Havo-Kansklas: havo/mavo advies of een sterk mavo/vmbo-tl advies met onderbouwing plaatsingsadvies door basisschoolleerkracht.
  • Havo/vwo – havo of vwo advies.
  • Vwo – vwo-advies.
  • Gymnasium – vwo of gymnasium advies.