Dialoog

Wij hechten op school veel waarde aan een goede relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Voor het schoolsucces van leerlingen is het van belang dat ouders en school goed samenwerken.

Allereerst is er het regelmatige contact dat ouders met de docenten en mentoren hebben. Hiervoor organiseren wij de zogenaamde 10-minutengesprekken. De ontwikkeling, de begeleiding en de schoolvorderingen van het kind staan dan centraal.

Daarnaast zijn er voorlichtingsavonden voor de jaarlagen, waar de school informatie verstrekt over wat in een bepaald jaar aan de orde is. Ieder jaar zijn er ouders die zich actief voor de school inzetten: bijvoorbeeld door hun diensten aan te bieden bij de organisatie van diverse evenementen en excursies.

Tenslotte nemen ouders op Openbaar Lyceum Zeist deel aan de klankbordgroepen en de medezeggenschapsraad om samen met de schoolleiding het beleid van de school te ontwikkelen of uit te voeren.