Dialoog

Wij hechten op school veel waarde aan een goede relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Door een goede samenwerking  kunnen wij samen zorgen voor hun schoolsucces.

Het schooljaar beginnen wij  met informatieavonden per jaarlaag, zodat u als ouders geïnformeerd bent over de belangrijkste zaken die er in het voorliggende jaar op de agenda staan. Natuurlijk maakt u op deze avond kennis met de mentor van uw kind, die bij ons op school het eerste aanspreekpunt is voor de ouders/verzorgers.

In november en februari plannen wij Ouder-Leerling-Mentorgesprekken in. Wij gaan in deze gesprekken op een open manier met leerlingen in gesprek over hun ontwikkeling. Alle ouders worden uitgenodigd en leerlingen hebben de leiding in dit gesprek. Hierbij is ons doel om leerlingen het verhaal achter hun cijfers te laten zoeken en zo vervolgstappen te laten bepalen.

Ook zijn er diverse voorlichtingsavonden  gedurende de schooltijd, gericht op specifieke onderwerpen zoals bv. dyslexievoorlichting in de brugklas of voorlichting voor reizen in de bovenbouw.

Ieder jaar zijn er ouders die zich actief voor de school inzetten: bijvoorbeeld door hun diensten aan te bieden bij de organisatie van diverse evenementen en excursies. Structureel overleg met ouders vindt plaats in de medezeggenschapsraad waar samen met de schoolleiding het beleid van de school wordt bepaald. Vier keer per jaar wordt er in de ouderklankbordgroep gesproken over nieuwe ontwikkelingen op school en bespreken ouders hun ervaringen van de dagelijkse gang op school.