Leerlingenraad en leerlingklankbordgroepen

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over alle zaken op school die de leerlingen raken. Op die manier wordt de inbreng van de leerlingen gebruikt bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.

Contact

Per email kunnen er vragen aan de leden van de leerlingenraad gesteld worden:

leerlingenraad@openbaarlyceumzeist.nl