Medezeggenschapsraad

De scholengroep waartoe het Openbaar Lyceum Zeist behoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Sinds het schooljaar 2017 – 2018 bestaat er ook een deelraad voor Het Openbaar Lyceum Zeist. De deelraad komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg met de directie van school. De Deelraad beslist mee over alle belangrijke zaken die de school en scholengroep aangaan zoals: financiën, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Contact

Ouders, personeelsleden en leerlingen die geïnteresseerd zijn voor een functie in de deelraad kunnen zich bij de voorzitter melden: dhr. M. Funke (Mfunke@openbaarlyceumzeist.nl).