Ouderraad

Voor het Openbaar Lyceum Zeist, Openbaar VMBO en MAVO Zeist en Mavo Doorn fungeert er een ouderraad, onder de naam Ouderraad OSG Schoonoord.

De ouderraad heeft een belangrijke functie als klankbord voor de schoolleiding en het bestuur. Anders dan de MR adviseert de ouderraad niet over nieuw beleid, maar over de uitvoering van bestaand beleid. De raad denkt mee over uitvoeringszaken, signaleert problemen en adviseert over oplossingen.

De ouderraad OSG Schoonoord organiseert en/of financiert diverse activiteiten voor ouders en leerlingen, is present op de open dagen van de scholen en informeert tijdens de open dag bezoekers over de school vanuit het ouderperspectief. De vergaderingen van de ouderraad zijn voor iedereen toegankelijk. Ouders die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de ouderraad of een lidmaatschap van de OR worden verwezen naar de website van de ouderraad of klik op de link: www.ouderraadosgschoonoord.nl.