Voor leerlingen

Wanneer je de keuze maakt voor het Openbaar Lyceum, kies je voor een school waar veel te kiezen valt en waar kwalitatief goede lessen worden gegeven.

Je kunt bij ons binnen het gewone rooster kiezen voor een sport- of expressieprofiel als je je aanmeldt voor een havo/vwo-klas. Daarnaast kun je kiezen voor de Havo-kansklas als je een sterk tl/h of mavo/vmbo-t advies hebt en wilt onderzoeken of de havo bij je past. Bij een mavo+ advies moet de basisschoolleerkracht wel kunnen motiveren waarom jij in die klas thuis hoort.

Voor de vwo leerlingen die meer aankunnen bieden we het profiel gymnasiumxtra aan. In deze klas richten we ons op leerlingen die nieuwsgierig zijn en dingen willen uitpluizen.

Brugklassen

Het Openbaar Lyceum Zeist heeft vier soorten brugklassen:

  • Havo-kansklas
  • Havo/vwo
  • Vwo klassen
  • Gymnasiumxtra

Informatie

Gymnasium-avond
BegaafdheidsPofielSchool en Gymnasiumxtra

Dinsdag 8 januari 2019
van 19.00-20.00 uur

Informatieavond Sport en Expressieprofiel, Havo-kansklas en Gymnasiumxtra
Voor ouders en leerlingen van groep 8.

23 januari 2019
Aanvang 19.00 uur

Open dag

26 januari 2019
10.00 – 14.00 uur

Meeloopmiddag (voor groep 8 leerlingen)

6 februari 2019
14.00-16.15 uur

Opgeven voor de meeloopmiddag vooraf is nodig en kan op school tijdens de Open Dag of via de link die na de open dag op de website wordt geplaatst.


Onze school in 1 minuut

Informatie schooljaar 2019-2020

Voortgezet onderwijs regio zuid-oost Utrecht 2019-2020