Voor ouders

De aanmeldingsprocedure

Met de leerkracht van de basisschool bespreekt u voor welke onderwijssoort u uw kind wilt aanmelden. U kunt uw kind vervolgens bij ons aanmelden via de basisschool, die dat met een digitaal aanmeldingsformulier in een regionaal systeem invoert. U krijgt van ons dan een bevestiging van aanmelding, waarna de toelatingscommissie gaat bekijken of uw kind toelaatbaar is.

De aanmeldingsprocedure is voor alle scholen binnen de Regio Zuid-Oost Utrecht hetzelfde en verloopt via de basisschool. Leerlingen van buiten de regio kunnen ook worden aangemeld via de basisschool. Dit kan via contact met mevrouw R. Castermans van de leerlingenadministratie (r.castermans@osgs.nl).

Onze school kent geen lotingsprocedures. Alle leerlingen die in de eerste ronde worden aangemeld (mits toelaatbaar) zijn van harte welkom.

Beschikbare plaatsen aanmelden ronde 2:

Voor schooljaar 2018-2019 zijn nog plaatsen beschikbaar op de volgende niveau’s:

  • Havo/vwo, in combinatie met sport- of expressieprofiel
  • Vwo, in combinatie met sport- of expressieprofiel
  • Gymnasiumxtra

Voor de havo-kansklas zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Op dinsdag 10 april is er gelegenheid om onze school te bezoeken tussen 16.00-17.00 uur. Gelieve hiervoor op te geven via de receptie: info@osgs.nl of 030-6914518.


Aanmeldformulier onderbouw 2018-2019
(voor leerlingen die willen instromen in de 2e klas)

Informatie schooljaar 2018-2019

Brochure VO-scholen regio Zuid-Oost Utrecht 2018-2019

 

Contact

Vragen over algemene leerlingzaken:
Dhr. S. Schouwerwou, jaarlaagcoördinator brugklassen

s.schouwerwou@osgs.nl

Vragen over leerlingondersteuning:
Mw. H. Ophoff, zorgcoördinator

h.ophoff@osgs.nl