Voor ouders

De aanmeldingsprocedure

Met de leerkracht van de basisschool bespreekt u voor welke onderwijssoort u uw kind wilt aanmelden. U kunt uw kind vervolgens bij ons aanmelden via de basisschool, die dat met een digitaal aanmeldingsformulier in een regionaal systeem invoert. U krijgt van ons dan een bevestiging van aanmelding, waarna de toelatingscommissie gaat bekijken of uw kind toelaatbaar is.

De aanmeldingsprocedure is voor alle scholen binnen de Regio Zuid-Oost Utrecht hetzelfde en verloopt via de basisschool. Leerlingen van buiten de regio kunnen ook worden aangemeld via de basisschool. Op het formulier geeft u de keuze voor de school voor voortgezet onderwijs aan.

Onze school kent geen lotingsprocedures. Alle leerlingen die in de eerste ronde worden aangemeld (mits toelaatbaar) zijn van harte welkom.

Contact

Vragen over algemene leerlingzaken:
Dhr. S. Schouwerwou, jaarlaagcoördinator brugklassen

s.schouwerwou@osgs.nl

Vragen over leerlingondersteuning:
Mw. H. Ophoff, zorgcoördinator

h.ophoff@osgs.nl